29-04-19 Seguiment del procés de licitació del CEIP Bracal

El passat 25/04/19 la Plataforma de Contractació de l’Estat va publicar la correcció de la taula 3 (proposició econòmica) així com un nou informe de valoració criteris judicis de valor i un nou annexe informe sobre la valoració tècnica.

DOC20190425131220Correccion+Acta+mesa+3

DOC20190425131719MURO+de+ALCOY_nueva+baremacion+OBRA

DOC201904251315562019_04_23_InformeBaremacionOBRA_firmado