Adhesió al pla Edificant de Conselleria

Què és el  pla Edificant?


És un DECRET LLEI  mitjançant el qual Conselleria d’Educació delega en els ajuntaments les competències necessàries per a l’execució de les inversions necessàries en matèria d’infraestructures educatives, construcció, ampliació, adaptació i equipament de centres públics a la Comunitat Valenciana.

Objectiu


El pla Edificant pretén d’una banda impulsar la construcció de nous centres docents públics i una altra millorar els existents amb intervencions de caràcter integral a través de rehabilitacions, ampliacions de tot tipus en els centres.

Justificació


 1. Estat actual de les infraestructures educatives de la nostra comunitat.
 2. Necessitat d’agilitzar execució en el menor termini possible
 3. Insuficiència dels mitjans tècnics i humans disponibles per l’administració de la Generalitat, situació que impedeix assegurar el desenvolupament i actualització de les esmentades infraestructures.

Règim econòmic


L’import estimat de les actuacions que s’ha de realitzar es fixa en 700 milions d’euros durant el període 2018-2022

Cronologia implantació a Muro


 1. 16/01/18: Es realitza un Consell escolar municipal extraordinari amb el fi d’explicar què és, com ens afecta i votar si volem adherir-se a aquest pla
 2. 18/01/18: Es registra la sol·licitud a la Plataforma Edificant que posa la Conselleria a l’abast dels ajuntaments.
 3. 01/02/18: Conselleria notifica als ajuntaments que aquesta adhesió ha d’estar avalada pel plenari de cada municipi, sent així que entra en l’ordre del dia del plenari ordinari del pròxim 7 de febrer de 2018

Actuacions sol·licitades


 1. Instal·lació aire condicionat per a l’aulari d’infantil CEIP El Bracal
 2. Rehabilitació de la pista d’esports de l’institut IES Serra Mariola
 3. Construcció d’un gimnàs per al CEIP Montcabrer
 4. Substitució de les cisternes als serveis del CEIP Montcabrer
 5. Connexió baixants a embornal en patis interiors aulari infantil CEIP El Bracal

Per què no entra el Bracal en aquest pla?


El procediment administratiu del CEIP El Bracal es troba a punt de finalitzar la fase del projecte d’execució, estan a l’espera que isca la licitació de l’obra. Si renunciarem ara al procediment normal i ens adherirem al pla Edificant per a la construcció d’aquesta escola no garanteix que siga més ràpid.