Arbres al carrer La Pau

El passat estiu, la Diputació d’Alacant va convocar subvencions per a plantar arbres als espais urbans. Les regidories de Serveis Municipals i Urbanisme van acudir a la convocatòria sol·licitant aquesta subvenció per a dotar d’arbres els carrers de Muro. Dins la convocatòria era un requisit a complir que aquestos arbres foren continuïtat d’una zona dedicada ja a espai verd. Per tant, les opcions quedaren reduïdes i es va pensar que el millor lloc seria el carrer la Pau, com a continuació del carrer Sant Joan de Ribera, per ser un carrer ample, amb comerços.

L’espècie seleccionada és un fraxinus ornus (fresno de flor), arbre que s’adapta perfectament al carrer per la seua copa en forma de con.

Els beneficis de tindre plantats arbres a les zones urbanes són els següents:

1) Baixen la temperatura de l’aire entre 2 i 8 graus

2) Són filtres per als contaminats urbans i xicotetes partícules

3) Milloren la qualitat de l’aire

4) Proporcionen lloc on viure i protecció a altres plantes i a animalets

5) Afavoreix l’ombra a les voreres i als llocs d’aparcament

Doncs, estem contents perquè aquesta subvenció de 51.859,35 € ens ha sigut concedida i per tant en breu temps podrem gaudir ja d’aquestos arbres i els seus beneficis.

RESOLUCIÓN CONVOCATORIA CONCESIÓN SUBVENCIONES A FAVOR DE AYTOS. PARA INVERSIONES DE ARBOLADO F.S. 2017 EN ESPACIOS URBANOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL