Convocatòria del Plenari del dia 03/02/16

Hui, dia 3 de febrer a les 19,30 hores al saló de plenaris de l’ajuntament es celebrarà el plenari ordinari amb els següents punts:

1) Per a poder signar el conveni amb la Protectora d’Animals d’Ibi, s’ha d’aprovar una modificació de crèdit, canviant de partida pressupostaria els diners dedicats a la recollida d’animals.

2) Rectificació d’una errada administrativa sobre el lloc de treball de Tècnic mitjà de gestió en tresoreria.

3) Es proposa que els regidors de cultura (Compromís), medi ambient (Compromís) i esports (EU) passen a cobrar un sou de l’ajuntament.

4) Els 3 següents punts estan relacionats amb l’adhesió per part de l’ajuntament a un acord de col·laboració que ha arribat la Conselleria de habitatge i les empreses Endesa, Iberdrola i Gas Natural, per a pal·liar la pobresa energètica a la que estan sotmeses moltes famílies, és a dir, gestionar ajudes per al qui no puga pagar la llum, el gas, el lloguer…

5) Retre compte de la informació del compliment dels terminis previstos en el pagament de les obligacions de les entitats local, quart trimestre de 2015

6) Dació de comptes de les resolucions d’alcaldia

7) Despatx extraordinari

8) Precs i preguntes.