Escola municipal d’angles: Llistat admesos 6é primària

L’escola municipal d’anglés de l’Ajuntament de Muro es un servici que dóna aquesta institució per poder garantir que els xiquets d’aquest poble puguen accedir a classes d’angles amb el fi de poder treure’s les titulacions exigides en l’actualitat. Per aquest motiu, quan la demanda és superior a l’oferta, com el cas que enguany ha succeït amb els alumnes de 6é de primària, la Regidoria d’Educació realitza una baremació, la més justa possible, per a distribuir les places oferides segons la nota que els xiquets treuen i la renta familiar.

Enguany s’han oferit 16 places i s’han presentat 28 alumnes. La baremació ha sigut el 50% per la nota d’angles treta en el curs 2016/17 (com les notes van de 0 a 10, aquesta part ponderarà mínim un 0 i màxim un 5) i l’altre 50% pels ingressos declarats pels pares en la declaració de renta de 2016. La part de la nota corresponent a la declaració de renta ha sigut baremada per interpolació lineal, assignant un 5 per al que presente la renta més baixa i un 0 per la més alta. La nota total serà la suma d’aquestes dos.

Vos deixe l’enllaç amb la web de l’Ajuntament on podreu trobar la llista d’admesos.

LLISTA D’ADMESOS