Explicació licitació projecte d’execució: CEIP EL BRACAL

La Regidoria d’Educació, una vegada publicat en el DOCV la licitació del projecte d’execució del CEIP El Bracal, vol especificar els passos a seguir en la construcció del mateix.

El projecte de construcció del nou col.legi, es divideix en dues parts: Bàsic i d’execució.

  • El projecte bàsic es va aprovar en el seu moment (2011) amb el qual ,es va obtindre la corresponent llicència, actualment en vigor.

  • El 16 de maig ix la licitació del projecte d’execució que és el bàsic desenvolupat amb càlcul d’estructures, d’instal·lcions, estudi de gestió de residus i redacció de l’estudi de seguretat i salut. La mateixa licitació també inclou la direcció d’obra, d’execució material de l’obra i la coordinació de seguretat i salut. Quan aquesta licitació estiga adjudicada, tota la documentació es redactarà amb un termini màxim de sis mesos i es passarà a la seua aprovació.

  • Seguidament es realitzarà un altre procés de licitació per adjudicar les obres a un contractista.

  • Una vegada seleccionat el contractista serà quan ja per fi puguen començar la construcció del nou col·legi.