Homologació d’aules

 

Des de gener del 2016, segons Ordre de Conselleria, per a poder desenvolupar en el poble qualsevol taller d’ocupació, les aules on s’impartisquen aquestos talleres han d’estar homologades. Homologar significa que les aules han de complir una normativa de la Conselleria en relació a l’espai físic, condicions de salubritat, material d’ús per als alumnes, etc.

Per tant, la Regidoria d’Educació va iniciar els tràmits d’homologació d’aules en març del 2016. Com a fruit de totes aquestes gestions administratives, a hores d’ara, tenim homologades les especialitats de forestal nivell 1 i 2, sociosanitària, nivell 1 i 2, dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil, nivell 2, i dinamització comunitària, nivell 3. En l’actualitat està presentada tota la documentació per a l’acreditació d’activitats auxiliars d’agricultura, nivell 1.

Esperem poder continuar acreditant més espais homologats, per a poder oferir al poble de Muro diversitat formativa perquè puguen obtenir Certificats de Professionaliat.

                Certificats de Professionalitat: Instrument que permet obtenir una acreditació oficial que certifica al                      treballador posseir una sèrie de coneixements i habilitats pel desenvolupament d’un lloc de feina.