Informació construcció CEIP El Bracal

L’Ajuntament de Muro d’Alcoi, mitjançant la Regidoria d’Educació, està realitzant el seguiment de l’acord al qual es va arribar el 20 de desembre amb la Conselleria d’Educació. En aquesta reunió ens van informar que a finals de gener del 2017 es signaria el contracte de redacció del projecte del nou Bracal. Aquest pas s’ha demorat per dues baixes temeràries que, segons l’acta de proposta d’adjudicació publicada el 17 de febrer de 2017, han sigut desestimades per diversos motius, i ha sigut proposada per haver aconseguit la millor puntuació tècnica i econòmica l’empresa UTE Antonio López – Alejandro Martínez – Enrique Andrés.

A l’espera de poder confirmar la signatura d’aquest contracte i esperant que aquest procediment transcórrega amb total normalitat, estarem atents per informar sobre les novetats que en aquest llarg procés vagen produint-se a mesura que ens informen des de Conselleria.