Instal·lació de fanals a la via verda de Setla

L’actuació que s’ha realitzat és la instal·lació de l’enllumenament públic en el carrer Lavadero i en la Via Verda de Setla, motivat per la necessitat de aconseguir una correcta il·luminació en aquesta zona. Aquesta actuació té com a finalitat la millora de la qualitat de vida en general.

Foto faroles via verda Cetla