Intervenció en Parc del Rellotge

Amb la finalitat d’invertir en les infraestructures del nostre poble i mitjançant el finançament sostenible, el passat desembre es va solucionar les carències estructurals al lateral del parc del rellotge, ja que, en el seu moment, es va permetre l’ús d’aquest lateral per accedir amb vehicles als garatges dels habitatges que fiten amb ell i no estava preparat per a suportar aquest trànsit. Per aquest motiu, l’actuació ha sigut:
1. Eliminar el formigó existent.
2. Anivellar i compactar el terreny.
3. Col·locació d’una xarxa geotèxtil
4. Col·locació d’una xarxa metàl·lica 15•15•5
5. Paviment continu de formigó de 15 cm de gruix
6. Acabat amb formigó raspat
7. Reparació de les vorades existents
El preu d’aquesta actuació és de 21.562,20 €