Muro més accessible

Continuant amb la millora de les nostres infraestructures, s’han adequat els passos de discapacitats, col·lectiu que necessita tot el nostre suport per tal de tindre una vida més fàcil. A més a més, aquests accessos també faciliten a molts col·lectius el dia a dia, com puguen ser els xiquets (patinets, bicicletes), pares i mares amb carrets amb xiquets, persones majors, persones que duen la compra en carros, etc.
Per aquest motiu, hem destinat una part de les inversions sostenibles per aquesta millora. Vos deixem en una imatge els passos afectats així com el cost d’aquestes actuacions.
Amb la transparència s’eviten males interpretacions, rumors, i especulacions.