Nova subvenció per a continuar amb el pla d’accessibilitat

Nota de premsa agost 2017. NOVA SUBVENCIÓ DE DIPUTACIÓ per a un poble més accessible.

L’Ajuntament de Muro rep una subvenció per a elaborar un Pla d’accessibilitat del municipi. La accessibilitat del municipi és una de les prioritats que s’ha establert al poble de Muro, i amb aquest pla aconseguirem una Guia perfecta per a continuar en aquesta línia.
L’Ajuntament ha rebut una subvenció de la diputació de 7015€ d’un projecte de 7,381€ per a elaborar el pla d’accecibilitat.
El regidor d’Urbanisme Francesc Valls Pascual diu « Després que en els dos últims anys hajam rebaixat les voreres del carrer la Pau i de l’Avinguda València, ara anem a poder tindre una guia per a continuar amb la ferma creença de adaptar la ciutat per a totes les persones que viuen al poble o venen a visitar-lo».

Aquest Pla es divideix en 5 parts, presa de dades, treball de camp, pla d’acció, valoració i priorització i difusió del mateix.

Francesc Valls continua dient «El Pla d’accessibilitat serà una ferramenta que inclourà tots els elements necessaris per a fer de Muro una ciutat per a totes les persones i així continuar amb la tasca iniciada en 2015, podent així allargar-la per a anys propers»