Obres de reurbanització de Benàmer

L’exalcalde i regidor d’Urbanisme Francesc Valls,  després de parlar amb diputació i amb l’empresa adjudicatària aconsegueix que les obres de Benàmer s’inicien abans d’agost (la primera part del carrer major) i que en setembre comence la segona fase (resta del carrer major i plaça del poble).   A més s’ampliarà aquesta obra sumant el carrer de baixada al llavador. Aquesta ampliació va ser sol·licitada pels veïns i anirà a càrrec de l’Ajuntament.

Aquesta subvenció va començar a gestionar-se durant l’any 2016, amb la col·laboració de la Regidoria de Pedanies, ja que correspon a les inversions sostenibles de la diputació, de la qual s’ha fet una sectorització de la xarxa d’aigua per a fer una millora del control d’aquesta.

L’obra de Benàmer ha sigut valorada en 124000 €.

En l’any 2017 s’ha demanat la reparació de camins afectats per les plogudes de finals del 2016 i principi del 2017.