Comentaris al Plenari extraordinari 10/12/15

Aquest plenari extraordinari tenia únicament dos punts a tractar. El primer la convocatòria de la plaça de tresorer, que no ha pogut ser aprovada per una errata en la documentació i el segon ELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE 2016.

Els pressupostos són el reflexe de les intencions de l’equip de govern d’aquest Ajuntament per al any vinent. Aquestos pressupostos no han sigut res fàcils a causa dels esdeveniments sorpresa que han fet que la distribució dels diners no haja sigut com tots esperàvem. Volem remarcar que, a pesar de tot, la nostra voluntat ha sigut i serà prioritzar les partides bàsiques.

En un principi, es va aprovar un reajust en les subvencions a les associacions, però per fi no ha sigut dut a terme pel poc temps de maniobra que deixàvem a aquestes associacions per a poder quadrar també els seus pressupostos. Per al any vinent, EU vol implantar les subvencions a les associacions d’una manera diferent, unint-les als projectes que aquestes ens vulguen presentar. És voluntat nostra que el proper exercici estiga en funcionament.

I per últim, sempre hem defensat que el treball ha de ser remunerat. Qui té Regidories delegades sap que a més de temps moltes vegades es costa diners de la butxaca. És just que es cobre un mínim per les tasques desenvolupades. En aquestos pressupostos s’ha previst alliberar en un 0,15 a altres tres regidors. En EU, com, en altres ocasions, estem d’acord amb el fons però no en la forma.