Plenari ordinari 2 de desembre 2015

Ordre dia Plenari 2 decembre 2015

Aquest dimecres 2 de desembre a les 19,30 hores en el saló de plenaris de l’Ajuntament, tindrà lloc el plenari ordinari corresponent al mes de desembre. Els temes a tractar seran prou diversos i passem a detallar-los:

1) Aprovació de les actes de les sessions plenàries anteriors.
2) Proposta d’acord d’agermanament entre els municipis de Muro de Alcoi (Alacant) i el de Muro (Mallorca)

Les MOCIONS són propostes que presenten el mateix Alcalde o bé els Grups Polítics Municipals amb la intenció de què el plenari opine i vote sobre si està d’acord o no amb elles.

3) Moció presentada per l’Alcalde per tal d’exigir una nova llei reguladora del dret a la vivenda.
4) Moció presentada per l’Alcalde de suport a la campanya de boicot, desinversions i sancions (BDS) a Israel.
5) Moció presentada pel Grup Municipal Popular per a la defensa de la unitat d’Espanya.
6) Per últim, informació del compliment en el pagament de les obligacions per part de l’Ajuntament aquest trimestre
7) Precs i preguntes.