Primera área d’educació a l’Ajuntament de Muro

Des del passat dimarts 3 de novembre, hem començat a reestructurar el que serà la nova àrea d’educació amb la incorporació a les tasques administratives de la funcionaria Maria Luisa López Moncho. Aquesta mesura es pren per a què el poble de Muro puga comptar amb els serveis d’una Regidoria d’Educació més eficient amb els reptes que tenim al davant. És funció de la Regidoria de Personal, treballar per a què els treballadors de l’Ajuntament troben el seu lloc corresponent per a donar millor servei als ciutadans.