Reparació del carrer Llavador a Setla

La pedania de Setla porta reclamant durant anys la reparació del carrer llavador i la baixant  fins a la carretera. Aquesta obra no podia ser executada per l’Ajuntament, ja que estava afectada per la via pecuària “Colada de Cera”.

Per a poder donar solució a aquesta demanda per part dels veïns, el 10 de novembre del 2015 l’Ajuntament va sol·licitar a la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient, per mitjà de la Direcció Territorial a Alacant, el permís per a realitzar l’obra d’instal·lació de la canalització subterrània de les aigües pluvials, electricitat per a il·luminació del carrer i pavimentació d’aquest,  al·legant que no era possible donar altra solució que no fóra travessant aquesta via pecuària. El 23 de maig de 2016, es rep la resposta per part de la Conselleria autoritzant l’ocupació d’aquesta via pecuària sempre que el projecte s’ajuste a les clàusules que es detallen al plec de condicions.

Per tant, el dia 11 de juliol, es va fer la preceptiva retenció de crèdit per a fer front al pagament d’aquesta obra que puja a 24.634,39 €, finançat dins de les actuacións sostenibles realitzades per aquest Ajuntament .  Aquesta obra realitzarà l’empresa LA ERA Cooperativa Valenciana, sent l’encarregada de la direcció i inspecció dels treballs Rosa Maria Martínez Garcia, arquitecte tècnic municipal. L’obra consisteix en:

  • Canalització d’aigües pluvials
  • Construcció de 3 pous de registre
  • Connexió de la séquia de reg existent en la part superior del carrer que estava inutilitzada.
  • Rasa per a la col·locació d’un tub per albergar els cables elèctrics, que subministrarà llum a tres fanals.
  • Pavimentació del carrer amb una solera de formigó de 15 cm de gruix amb una malla electrosoldada de 15×15 de 10 mm de diàmetre en tota la superfície del carrer.

Des de la Regidoria d’Urbanisme, treballem pel nostre poble.

wp_20161004_10_04_26_pro wp_20161004_10_01_35_pro img-20160924-wa0021 img_20160917_111734 img_20160917_111716