Reunió a la Direcció Territorial d’Educació a Alacant

El 7 d’octubre ens va rebre Tudi Torró a la Direcció Territorial d’Educació a Alacant. El motiu d’aquesta reunió va ser doble, per una part a causa de l’escrit presentat a Conselleria en anterioritat i per un altre la sol·licitud de reunió amb ella per a tractar diversos temes.

Per aquesta reunió l’Alcalde i jo mateix vam ser acompanyades per representants de les AMPES tant de l’institut com dels dos col·legis, ja que els temes a tractar estaven especialment vinculats amb les tasques que elles desenvolupen diàriament i amb la voluntat de què la Directora Territorial poguera solucionar tots els dubtes i problemes que tenen. Vam parlar sobre:

1) Xarxa de llibres. Ens va explicar tot el que sabia, i que estava a l’espera de publicació l’Ordre de Conselleria que regulava aquest tema.

2) Jornada continuada. Ens va comunicar que està estudiant-se i que veu una possible adaptació a aquesta jornada per al curs vinent.

3) Personal de l’institut. Va acudir quan vam tractar aquest punt l’inspector d’educació corresponent a IES Serra, i li vam fer partícip de la problemàtica. Ens va assegurar que en pocs dies estaria resolt, com així ha sigut.

En relació a la construcció del Bracal, ens va comentar que ella era coneixedora personalment de les deficiències,que érem l’escola que més anys duia en barracons a la província d’Alacant i que teníem preferència als pressupostos del any vinent.