Reunió amb el Secretari Autonòmic d’educació a l’Àgora d’Alcoi

El passat dimarts 24 de novembre vam tindre una reunió informativa amb D. Miquel Soler, secretari autonòmic d’educació, en la que es va tractar temes relacionats amb les deficiències que tenim als centres escolars públics així com les millores que es consideren necessàries per a l’adequació de les instal·lacions.
Per la nostra part, vam reivindicar una vegada més la construcció del Bracal. També vam demanar que s’ampliara el mateix per poder acollir amb solvència les classes de xiquets de 2 a 3 anys. Per al Montcabrer es va sol·licitar el gimnàs i li vam recordar la claraboia, trencada amb la pedregada de juliol. D’altra banda, vam ser portaveus de la petició dels pares perquè s’implante al curs vinent la jornada continuada als nostres centres i per últim, vam reivindicar les competències que, els últims moviments del Govern central, han reduït a la Regidoria d’Educació.
El secretari ens va manifestar, respecte al Bracal, que és un projecte de màxima prioritat i que seria licitat en brevetat, i que contemplaria la possibilitat d’afegir un annexe per a aquests alumnes de preescolar. La jornada continuada s’avaluarà en cada localitat i que es tindran en compte els projectes presentats amb el fi de què ningú es quede desprotegit. Pel que fa a les competències de la Regidoria d’Educació, va mostrar la seua conformitat i la voluntat del govern valencià de treballar per a modificar aquest decret a partir de gener de 2016, ja que qui millor coneix les necessitats de l’alumnes és l’Ajuntament que està més proper a ells.
Per a finalitzar ens comunicà que ens passarà un document per a què especifiquem les carències que els nostres centres tenen i que li arriben a ell de primera mà.