“SI” a la gestió municipal del aigua a MURO

El passat dijous 19 de juliol es va celebrar un plenari extraordinari, sol·licitat per EU, PSOE i PP amb dos únics punts:
1) Debat sobre l’estat del poble
2) Debat sobre la municipalització de l’aigua.

Pel que fa al primer punt, tots els portaveus van coincidir en la il·legitimitat, que no il·legalitat, que representa aquesta Alcaldia. Compromís no era la llista més votada i per tant no podia arribar a l’alcaldia si no era mitjançant un pacte. Trencat aquest pacte, ¿és llegítim que continuen al poder? Esquerra Unida va demanar la dimissió de l’Alcaldessa i tot el seu equip de govern, ja que entre altres motius, amb quatre regidors tan sols no és possible oferir la qualitat del servei que MURO es mereix.

La municipalització de la gestió de l’aigua va ser el segon cavall de batalla. L’oposició, formada per PP, EU i PSOE, d’acord amb l’informe presentat per EU, va votar a favor d’aquesta municipalització: la gestió pública de l’aigua és sostenible per a l’Ajuntament de MURO