Subvencions 2017

Durant aquestos últims anys, les associacions registrades a l’Ajuntament han rebut subvencions per part del consistori de forma automàtica. Des que vam entrar al govern, hem estat dient que aquest sistema no ens agrada i, que no ens agrade no vol dir que l’any vinent anem a rebaixar-les o suprimir-les. El que es pretén és el contrari, és transformar-les, fomentant la participació per a la creació de projectes innovadors, ja que el poble de Muro sempre ha destacat per a seua originalitat i implicació.

Les subvencions s’atorgaran segons un projecte definit, on es pretén que l’ajuda revertisca en el mateix poble. L’Ajuntament supervisarà el seu compliment, requisit indispensable per a rebre tal recolzament.

Per a sol·licitar aquestes subvencions, és condició indispensable estar inscrits en el registre municipal d’associacions. Si no esteu inscrits, heu portar a l’Ajuntament:

1.- Sol·licitud d’inscripció
2.- Estatuts de l’associació
3.- Número d’inscripció en el Registre General d’Associacions
4.- Nom de les persones que ocupen càrrecs de direcció en l’associació
5.- Domicili social de l’associació
6.- Pressupostos de l’any que es sol·licite la inscripció
7.- Programa d’activitats de l’any que es sol·licita la inscripció
8.- Certificat del nombre de socis

Els punts 4,5 i 8 poden fer-los amb un certificat del secretari de l’associació.

Gràcies a tots i ja vos anirem informant.