Xarxa llibres: 2ª fase i resum final

La segona fase de Xarxa Llibres ha arribat al seu final. En aquesta segona fase, d’aquestos 767 alumnes:

  • 103 no van tornar els llibres al mes de juliol, així que no han cobrat la fase 2 i han quedat exclosos de Xarxa Llibres.
  • 253 xiquets han finalitzat correctament el programa, no cobrant res en la segona fase, ja que l’import de la seua factura dels llibres era de 100 € o menys; per tant no havien de cobrar res.
  • 411 alumnes han cobrat la fase II. Aquestos xiquets formen part de XARXA LLIBRES del seu Centre.

El programa Xarxa Llibres 2015/2016 ha arribat al seu fi. En total 767 alumnes han participat en aquest programa, amb un cost total de 86.717,69€. L’Ajuntament s’ha fet càrrec del 33,33% d’aquest programa amb 28.903,01€ de despesa per a les seues arques.